Dostupnost cizojazyčné literatury

dab o

Vážení čtenáři, prosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Dotazník se týká dostupnosti cizojazyčné literatury v knihovnách České republiky a jeho výstup bude sloužit jako podklad pro žádost o zřízení stáleho dotačního titulu smeřujícího k podpoře cizojazyčné literatury i v naší knihovně.

Dotazník najdete na zde: Dotazník pro čtenáře – dostupnost cizojazyčné literatury a za jeho vyplnění děkujeme.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *