Poslední volná místa v kurzech pro děti

Poslední volná místa v kurzech pro děti

Poslední volná místa v kurzech pro děti, přihlášky na:
http://vzdelavani.dcknihovna.cz/2016-2017/kurzy/6_ostatni-kurzy