České středohoří: geologická stavba území jako jedno z kritérií výběru varianty nové silnice I/13

11. 2. 17.00 České středohoří: geologická stavba území jako jedno z kritérií výběru varianty nové silnice I/13 (úsek D8-Děčín). Geologická úskalí variant silnice představí Ing. Petr Kycl, vedoucí Odboru aplikované geologie České geologické služby. Ve spolupráci s Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností.