Pronájem sálu a učeben

Pronájem vyřizuje p. Johanová, ekonom@dcknihovna.cz, tel.: 604 972 004.

 

Vnitřní směrnice o krátkodobém pronájmu sálů a učeben Městské knihovny Děčín, p.o.

Aktualizace: Tato směrnice zrušuje a nahrazuje v plném znění Vnitřní směrnici o krátkodobém pronájmu sálů a učeben Městské knihovny Děčín, p.o., ze dne 31. 8. 2012 účinnou ode dne 1. 9. 2012.

V souladu s aktuálním zněním Zákonů č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Zákona č. 526/90 Sb. o cenách a na základě platné zřizovací listiny organizace a s přihlédnutím ke skutečným nákladům vynakládaným na provoz a údržbu těchto prostor, vydávám směrnici o podmínkách pronájmu sálu a učeben Městské knihovny Děčín, p.o.

 1. Sály se pronajímají organizacím i právnickým a fyzickým osobám na základě písemné objednávky podané nejméně 3 dny před vlastním pronájmem. Bez této objednávky nelze sály pronajmout. Městská knihovna na vyžádání žadatele objednávku písemně potvrdí.
 2. V objednávce žadatel uvede všechny náležitosti týkající se pronájmu (den, čas, účel pronájmu, další požadavky apod.), dále uvede vlastní číslo bankovního spojení – v případě bezhotovostní platby, razítko a podpis, v případě platby v hotovosti též celou adresu a číslo občanského průkazu.
 3. Smluvní cena za pronájem se vypočítá podle přílohy této směrnice, není-li dále uvedeno jinak, a bude fakturována nejpozději do 14 dnů od uskutečněného pronájmu, případně vyúčtovaná v hotovosti. Při vyúčtování v hotovosti vystaví zaměstnanec knihovny účetní doklad. Veškeré úhrady budou odváděny na příjmový účet městské knihovny.
 4. Začátek a ukončení uskutečněného pronájmu má žadatel možnost požádat o potvrzení zaměstnancem knihovny, neučiní-li tak, vychází se z podkladů městské knihovny. Tyto údaje, společně s objednávkou žadatele, budou podkladem pro výpočet úhrady.
 5. V případě, že se žadatel předem dohodne s knihovnou na úhradě vyšší částky za pronájem sálu, je žadateli tato dohodnutá částka účtována – uhrazením této částky je potvrzena smluvní cena a žadatel nemá nárok na případné vrácení částky převyšující vykalkulovanou cenu dle přílohy.
 6. V mimořádných případech může ředitel městské knihovny žadateli udělit mimořádnou slevu, nebo celou částku za pronájem prominout. Tyto skutečnosti ředitel městské knihovny písemně potvrdí na objednávku žadatele.
 7. V případě, že akce, pro níž byl sál objednán, se neuskuteční a žadatel neodvolá objednávku minimálně 2 pracovní dny předem, bude žadateli účtována základní sazba za první dvě hodiny pronájmu objednaného sálu bez dalších poplatků.
 8. Městská knihovna si vyhrazuje právo odmítnout pronájem sálu v případě, že nebude možno zajistit službu pro uzamčení knihovny, případně i z jiných závažných důvodů (např. předpoklad porušení hygienických požadavků, ohrožení hlukem ve výpůjčních nebo večerních hodinách apod.).
 9. Tato směrnice zrušuje a nahrazuje v plném znění Vnitřní směrnici o krátkodobém pronájmu sálů a učeben Městské knihovny Děčín, p.o. ze dne 31.8.2012 účinnou ode dne 1.9. 2012.
 10. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 8. 1. 2018.
Ceník za pronájem sálů
Sál,

50 míst

Velká učebna,
cca 15 míst
Malá učebna,
cca 8 míst
Základní poplatky:
Za první dvě hodiny pronájmu akce 800,- 500,- 300,-
Za každou další, i jen započatou hodinu pronájmu 200,- 100,- 100,-
Celodenní pronájem (déle než 6 hodin) 1500,- 900,- 700,-
Přípravné práce ze strany žadatele před zahájením akce, delší než 1 hodinu 300,- 200,- 100,-
Přirážky a slevy ze základních poplatků:
Pronájem za účelem podnikat. činnosti (prodej. výstavy, živnost. kurzy, placené semináře apod.) +50%1 +50%1 +50%1
Pronájem uskutečněný po 20.00 hod. ve všední den a po celý den v sobotu, neděli a ve svátek +50%1 +50%1 +50%1
Pronájem, kdy žadatelem je škola, nebo akce pro dobročinnou a charitativní činnost -50%2 -50%2 -50%2
Cyklus kurzů, přednášek, koncertů apod., skládající se minimálně ze tří akcí -50%2 -50%2 -50%2
Další jednorázové poplatky:
Za zapůjčení klavíru (bez naladění) 200,-
Za použití dataprojektoru 300,- 200,- 200,-
Za použití zvukové techniky, PC, případně dalšího technického vybavení knihovny 200,- 200,- 200,-

1 Přirážky se sečítají
2 Slevy se nesečítají

V Děčíně: 5. 1. 2018
Mgr. Ladislav Zoubek
ředitel Městské knihovny Děčín, p.o.

Směrnice a ceník pronájmu sálu od 2018 ke stažení v PDF

4 thoughts on “Pronájem sálu a učeben

 1. Dobrý den,
  je hezké, že je zde uveřejněna směrnice ohledně pronájmů, ale chybí jeden dost závažný údaj: Jakou kapacitu a v jaké úpravě má sál?!?! Učebny tento údaj mají ….
  Děkuji za odpověď.

 2. Děkujeme za dotaz.

  Sál má k dispozici 50 míst k sezení v podobě volně rozestavěných židlí. V případě přání nájemce je možno v sále rozmístit 10 stolů (= dvě místa k sezení, případně čtyři – z obou stran stolu).

  Sál je vybaven dataprojektorem, notebookem, přehrávačem DVD, elektřinou a připojením k internetu, jak v podobě síťové zásuvky, tak Wi-Fi. Také je možno během pronájmu využít venkovní terasu jako vyhlídku.

  Případné konkrétní požadavky prosím směřujte na telefonní číslo 412 530 976 nebo na email ekonom@dcknihovna.cz

 3. Dobrý den, prosím, chci se zeptat. Nebylo by možné v měsíci srpnu za nějakou zvýhodněnou cenu pronajmout klubovnu na příměstský tábor? Asi kolem 10 dětí. Díky za brzkou odpověď.
  S pozdravem Kučerová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *