Kontakty :: Adresář knihoven regionu :: Dokumenty ke stažení

Úsek regionálních služeb

Děčínská knihovna – ÚRS poskytuje různé služby veřejným knihovnám v děčínském regionu. S jednotlivými knihovnami máme uzavřené smlouvy, na jejichž základě funguje další spolupráce, s vyjímkou MěK Rumburk a Měk Varnsdorf, u nichž spolupráce probíhá na úrovni konzultací. Provoz ÚRS je financován z dotace od Ústeckého kraje a částečně z prostředků smluvně poskytnutých zřizovateli knihoven – městy a obcemi. Pro lepší obslužnost fungují dvě pracoviště ÚRS

– děčínské v budově MěK Děčín – obsluhuje knihovny v jižní částí regionu,
– detašované pracoviště ve Varnsdorfu – obsluhuje severní část regionu a Šluknovský výběžek.

Služby poskytované knihovnám

Úsek regionálních služeb

 • nakupuje, zpracovává (značení, balení, počítačové zpracování) a distribuuje nové knihy;
 • u knihoven, které požívají elektronický systém evidence knih – programy Lanius nebo Clavius, dodává počítačově zpracovaná katalogizační data;
 • tvoří a pečuje o výměnné fondy – výměnné fondy se tvoří převážně z finančních prostředků obcí a částečně z krajské dotace. Z knih ve výměnném fondu se na jednotlivých pracovištích ÚRS skládají výměnné soubory, které jsou následně distribuovány na jednotlivé knihovny;
 • zprostředkovává výpůjčky knih z jiných knihoven;
 • pomáhá při aktualizacích a revizích fondu knihoven;
 • poskytuje odborné metodické rady a konzultace včetně osobních návštěv;
 • zaškoluje nové knihovníky;
 • zpracovává roční statistické výkazy;

Pracovníci Úseku regionálních služeb

Děčínské pracoviště:

 • Irena Matfiaková – vedoucí ÚRS, nákup a zpracování knih, statistické výkazy
 • Radka Kamanová – výměnné soubory, kontakt s knihovníky

Varnsdorfské detašované pracoviště:

 • Anna Pekárková – zástupce vedoucího pro Šluknovský výběžek, nákup a zpracování knih, kontakt s knihovníky
 • Martin Havlíček – zpracování knih, kontakt s knihovníky

Řidič:

 • Jiří Kysilko

Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace.

Back to top