– Ceník služeb

Příloha č. 2 Knihovního řádu MěKD, platného od 10. 9. 2012

Ceník služeb a dalších poplatků – platný od 1. 1. 2020

Registrační a manipulační poplatky:

 • roční registrační poplatek Ústřední knihovna – výdělečně činní 200,
 • roční registrační poplatek Ústřední knihovna – ostatní nad 15 let 100,
 • roční registrační poplatek Ústřední knihovna – děti do 14 let (včetně) 50,-
 • roční registrační poplatek pobočky – výdělečně činní 100,-
 • roční registrační poplatek pobočky – ostatní nad 15 let 50,-
 • roční registrační poplatek pobočky – děti do 14 let (včetně) 30,-
 • roční registrační poplatek – občané nad 70 let zdarma
 • roční registrační poplatek – právnická osoba 300,-
 • manipulační poplatek za rezervaci 10,-
 • manipulační poplatek za MVS 50,-
 • vystavení čtenářského průkazu při ztrátě dospělí/děti 30,-/10,-
 • jistina (kauce) při výpůjčce čtečky e-knih proti písemnému potvrzení 1 000,-

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách a při práci s technikou:

 • náhrada za poškození knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku, která nebrání dalšímu použití 50,-
 • náhrada za poškození knihovní jednotky mající charakter periodického tisku, které nebrání dalšímu použití 20,-
 • náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku nebo zvukového a zvukově obrazového dokumentu paušální částkou zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování 250,-
 • náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky mající charakter periodického tisku a přílohy knihovních jednotek (např. mapy, DVD, CD, MC) paušální částkou zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování 50,-
 • náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné magnetofonové kazety (MC) paušální částkou zahrnující i knihovnické zpracování 150,-
 • náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné CD a videokazety s českými interprety, mluveným slovem, lidovou a vážnou hudbou paušální částkou zahrnující i knihovnické zpracování 350,-
 • náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné CD a videokazety se zahraničními interprety populární hudby a všemi druhy DVD paušální částkou zahrnující i knihovnické zpracování 600,-
 • náhrada knihovnického, případně i knihařského zpracování knihovní jednotky, která nemá charakter periodického tisku 50,-
 • náhrada knihovnického, případně i knihařského zpracování knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku 20,-
 • poškození čárového kódu nebo ochranného kódu 20,-
 • náhrada za poškození nebo zničení ochranného obalu zvukového nebo zvukově obrazového dokumentu 10,-
 • předem neohlášené restartování počítače 50,-
 • změny nastavení počítače (Windows, Internet Exprorer apod.) 100,-
 • závady vzniklé nedovoleným zacházením s počítačem 500,-
 • náhrada za ztracený nebo zničený technický prostředek (čtečka e-knih
  apod.) do výše plné ceny

Zpozdné, upomínání a soudní vymáhání dluhu

 • dospělí:
  • zpozdné bez zaslání upomínky 3,- / 1,- za 1 svazek/časopis
  • I. upomínka 8,- / 3,- za 1 svazek/časopis
  • II. upomínka 15,- / 5,- za 1 svazek/časopis
  • III. upomínka 25,-/10,- za 1 svazek/časopis
  • předžalobní výzva 50,-/20,- za 1 svazek/časopis
 • děti:
  • zpozdné bez zaslání upomínky 2,- / 1,- za 1 svazek/časopis
  • I. upomínka 4,- / 3,- za 1 svazek/časopis
  • II. upomínka 8,- / 5,- za 1 svazek/časopis
  • III. upomínka 20,-/10,- za 1 svazek/časopis
  • předžalobní výzva 30,-/15,- za 1 svazek/časopis

K vypočtenému zpozdnému hradí čtenář navíc manipulační poplatek za každou zaslanou upomínku elektronickou cestou 10,- Kč, za zaslanou upomínku poštou, včetně předžalobní výzvy, dle aktuálního ceníku České pošty, s. p. Poplatky za jednotlivé zaslané upomínky se sečítají.

Informační, kopírovací, laminovací služby a skenování:

 • bibliografické rešerše a seznamy:
  • zadání rešerše (seznamu) 10,-
  • 1 český neanotovaný záznam 2,-
  • 1 český anotovaný záznam 5,-
  • 1 cizojazyčný neanotovaný záznam 5,-
  • 1 cizojazyčný anotovaný záznam 10,-
 • kopírování a tisk informací z počítačových bází dat:
  • 1 arch A4 tisk jednostranný – černobíle 1,50
  • 1 arch A4 tisk oboustranný – černobíle 2,50
  • 1 arch A3 tisk jednostranný – černobíle 2,50
  • 1 arch A3 tisk oboustranný – černobíle 4, –
  • 1 arch A4 tisk jednostranný – barevně (do 50% tisk. plochy) 10, –
  • 1 arch A4 tisk oboustranný – barevně (nad 50% tisk. plochy) 20, –
  • 1 arch A3 tisk jednostranný – barevně (do 50% tisk. plochy) 20, –
  • 1 arch A3 tisk oboustranný – barevně (nad 50% tisk. plochy) 35, –
 • práce na PC:
  • smluvní cena za využití výpočetní techniky knihovny za každých i jen započatých 15 minut (registrovaným čtenářům se neúčtuje prvních 120 min. v jednom kalendářním dnu, neregistrovaným čtenářům se neúčtuje prvních 15 min. v jednom kalendářním dnu) 5,-
  • využití PC, programového vybavení a CD-ROM knihovny na PC děti zdarma
 • laminování a skenování:
  • laminování formátu kreditní karty 5, –
  • laminování formátu A5 15, –
  • laminování formátu A4 20, –
  • 1 s. skenování bez rozlišení formátu do velikosti A3 včetně přenosu na elektro-nické médium 2, –
  • 3D tisk z vlastního návrhu.

Při rozsáhlejší zakázce na informační a tiskové služby, laminování a skenování je knihovna oprávněna vybrat finanční zálohu do výše 50% celkové předpokládané ceny.
Při větším objemu poskytovaných informací je možné s uživatelem dohodnout smluvní cenu.

Tato Příloha č. 2 Knihovního řádu MěKD, platného od 10. 9. 2012 je účinná ode dne 1. 1. 2020. Tím se ruší Příloha č. 2 uvedeného knihovního řádu ze dne 1. března 2018.

V Děčíně dne 31. prosince 2019

Mgr. Ladislav Zoubek
ředitel Městské knihovny Děčín, p.o./li>

Back to top