Hlavní půjčovna

 • půjčování beletristických i odborných knih, časopisů a ostatních informačních dokumentů prostřednictvím automatizovaného výpůjčního systému,
 • půjčování magnetofonových kazet s jazykovými kurzy,
 • čítárna denního tisku a časopisů,
 • poskytování běžných informačních služeb,
 • meziknihovní výpůjční služby,
 • zámluvní služba,
 • lístkový i elektronický on-line katalog,
 • uživatelský přístup na Internet s možností barevného tisku,
 • laminování dokumentů do průhledné fólie (formát vizitky až A4),
 • zajišťování exkurzí škol a lekcí knihovnicko-bibliografické gramotnosti.

Studovna

 • studium odborných knih a časopisů (především z oblasti společenských věd) v klidném prostředí,
 • studium regionální literatury a dalších informačních dokumentů,
 • poskytování informačních služeb:
  • poskytování a zprostředkování informací z oblasti státní správy a samosprávy v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
  • plné texty právních předpisů (Sbírka zákonů ČR a elektronický systém na CD-ROM ASPI),
  • údaje z kompletního registru organizací a podnikatelských subjektů v ČR,
  • databáze plných textů článků novin a periodického tisku Anopress,
  • bibliografické záznamy a plné texty zahraničních periodik ProQuest 5000,
  • komplexní informace o Evropské unii KnowEurope,
  • informace z aktualizovaných jízdních řádů ČD a ČSAD,
  • další informační služby,
  • zprostředkování informací z jiných informačních institucí,
  • zpracování rešerší na zadané téma.
 • uživatelský přístup na Internet,
 • uživatelské využití textového editoru na PC,
 • tisk z počítačových bází a z Internetu na barevné tiskárně,
 • kopírování dokumentů do formátu A3,
 • scanování dokumentů do formátu A4 a následný tisk na barevné tiskárně.
 • 3D tisk z vlastního návrhu.

Hudební oddělení

Hudební oddělení je od září 2013 součástí Hlavní půjčovny.

 • půjčování odborných knih a časopisů z oblasti hudby,
 • půjčování CD (přes 4 000 titulů ze všech oblastí hudby) a magnetofonových kazet,
 • poslech gramofonových desek (přes 10 000 titulů), CD, minidisků, magnetofonových pásků a kazet ze sluchátek,
 • poskytování informačních služeb z oblasti hudby,
 • spolupráce se vzdělávacími organizacemi při přípravě kulturních pořadů.
 • seznam CD naleznete v ON-LINE katalogu

Dětské oddělení

 • půjčování krásné a naučné literatury a časopisů pro děti prostřednictvím automatizovaného výpůjčního systému,
 • poskytování běžných informačních služeb,
 • meziknihovní výpůjční služby,
 • zámluvní služba,
 • lektronický on-line katalog,
 • přístup na Internet po předložení písemného souhlasu rodičů,
 • encyklopedie a jazykové kurzy na PC a CD-ROM,
 • organizování exkurzí, besed, soutěží, kvízů pro dětské čtenáře, spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími a zájmovými organizacemi,
 • realizace výstavek dětských prací v malé výstavní síni a v prostorách oddělení,
 • možnost využití koutku s hračkami pro nejmenší děti.

Vysokoškolská knihovna Detašovaného pracoviště ČVUT (v Děčíně I.):

 • půjčování skript, odborných knih, časopisů a ostatních informačních dokumentů z dopravy, softwarového inženýrství a dalších oblastí studijních oborů prostřednictvím automatizovaného výpůjčního systému,
 • studovna odborné literatury a časopisů,
 • poskytování bibliograficko-informačních služeb,
 • meziknihovní výpůjční služby,
 • elektronický on-line katalog,
 • tisk a scanování dokumentů.

Pobočky městské knihovny

 • půjčování beletristických i odborných knih, časopisů a ostatních informačních dokumentů,
 • poskytování základních informačních služeb,
 • meziknihovní výpůjční služby,
 • zámluvní služba,
 • lístkové katalogy.

Úsek regionálních služeb

 • zajišťování regionálních funkcí v oblasti knihovnictví v okrese Děčín, prostřednictvím pracoviště Děčín a detašovaného pracoviště Varnsdorf,
 • nákup, kompletní zpracování a distribuce knižních fondů a organizace výměnných souborů pro 50 městských a místních knihoven okresu,
 • zajišťování odborných konzultací, příp. přímé metodické pomoci místním knihovnám,
 • poskytování poradenských služeb v oblasti vybavování knihoven moderními technologiemi, nábytkem a spotřebním materiálem,
 • zajišťování informačních služeb pro městské a obecní úřady v okrese,
 • sledování statistických ukazatelů činnosti veřejných knihoven v okrese Děčín.

Další možnosti

 • pronájem sálu a učeben na schůze, přednáškovou činnost, semináře nebo komerční využití:
  • sál – 100 míst, možnost využití klavíru, projektoru a reprodukčního zařízení,
  • velká učebna – cca 24 míst,
  • malá učebna – cca 12/16 míst,
  • pronájem je možné realizovat kdykoliv, včetně sobot a nedělí,
  • objednávky a informace,
 • realizace výstavek dětských prací v malé výstavní síni a v prostorách dětského oddělení po dohodě s paní Kubšovou, tel. 412 530 976, E-mail: kubsova@dcknihovna.cz,
 • možnost využití nápojového automatu pro návštěvníky knihovny ve třetím patře.
Back to top