Člověk Jan Žižka

21. 1. 17.30 Člověk Jan Žižka. Přednáška předního českého historika Prof. Petra Čorneje. Nahlédnutí do duše husitského válečníka prostřednictvím Bible, jež vedla jeho kroky. Ve spolupráci s Husovým sborem Děčín.

Pozor na chybně publikované datum v Enteru! Přednáška se koná 21. ledna v 17.30.