Oddělení pro dospělé

6. 1. Kamčatka.
Přednáška  Oldřicha Rajchla – od 17. hodin (malý sál) plakátek

11. 1. Kulturní historie Českého Švýcarska.
Přednáška Mgr. Natálie Belisové ve spolupráci se správou NP České Švýcarsko – od 17. hodin (malý sál)

18. 1. Večer vážné hudby: Oslava Johanna Strause ml. aneb „V rytmu valčíku“.
Průvodní slovo Jan Bučina – od 18. hodin (malý sál)

20. 1. Lesy, hory i pobřeží na opačné straně zeměkoule.
Na Nový Zéland se začátkem roku 2011 vydáme s RNDr. Alešem Hoffmannem, botanikem agentury ochrany přírody a krajiny ČR – od 17. hodin (malý sál)

29. 1. Slavnostní vyhlášení XIV. ročníku Literární ceny Vladimíra Vokolka 2010 – s kulturním programem a recitací oceněných básní – od 17. hodin (malý sál)

Dětské oddělení
11. 1. „Jak to bylo pohádko? aneb Hrajeme si s pohádkou“ od 14.00 hodin

21. 1. „Tvořivá dílna“ od 15. hodin

Výstavy

Dětské oddělení
Od 10. 1. „Dotyky ve tmě“.
Výstava keramiky Hany Doušanové, 60 – leté klientky Palaty – Domova pro zrakově postižené, Praha. Vernisáž 10.1. ve 13.00 hodin. Výstava trvá do 18. 2.

Od 15. 1. „Zvířátka z plyše“. Výstava Radky Kotrejchové – do 18. 2.

Na schodech

Od 15. 1. do 18. 2. Petr Nesvadba – „Kresby inspirované přírodou“

Do 14. 1. Zářící Varanasí“ (foto Indie – Martin Chmelař, Mlynář, Gojko)

About Author

Back to top