Oddělení pro dospělé:

3.11. v 17 hodin – malý sál. Cestopisná přednáška. Nártouni filipínští – RNDr. Milada Řeháková, Ph.D. (ZOO ve spolupráci s městskou knihovnou). Plakátek k akci.
22.11. v 18 hodin – malý sál. Večer vážné hudby: Výběr z oper W. A. Mozarta. Průvodní slovo Jan Bučina.
24.11. v 17 hodin – malý sál. Cestopisná přednáška. Arménie a Gruzie (země přeplněné horami a starobylými kostely) – Aleš Hoffmann. Akci pořádá Správa CHKO Labské pískovce ve spolupráci s ČSOP Děčínsko.

Dětské oddělení:

7.11. Slavnostní vyhlášení soutěže: „Co vím o K.J. Erbenovi“ – 200 let od narození spisovatele.
v 16 hodin.
11.11. „Tvořivá dílna“ – v 15.00 hodin.
16.11. „Čtenářský maraton“ – v 15 hodin.
26.11. „Den pro dětskou knihu“ – šestý rok akce pro děti a celé rodiny. Den otevřených dveří v celé budově. Od 10 hodin do 16 hodin. Bližší informace na detske.dcknihovna.cz

Výstavy:

Na Schodech: JUNÁK – „Nechte své dítě vyrůst ve SKAUTU…zábava, která dává smysl“.
Dětské oddělení: Práce dětí – ZUŠ v Děčíně

About Author

Back to top