Cestopisné besedy

Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce  ve spolupráci s MK

1. 10. 17.00 – 18.30
Ing. Karel Nepraš – ORCHIDEJE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

22.10. 09 17,00 – 18,30
Soňa Holingerová Hendrychová – BARMA

Dětské oddělení

7. 10. a 21. 10. od 15 do 16 hodin
Hrajeme si s pohádkou – hlasité čtení a následné hraní…

29. 10.
Těšíme se na Den pro dětskou knihu
čtení s dopravní tematikou – Pohádky o mašinkách

30. 10. od 15 do 16 hodin
Tvořivá dílna – výroba draků

Výstava v minigalerii dětského oddělení

Jolana Novotná – Pohádkové putování

Výstava Na schodech

JUNÁK – léto 2009

About Author

Back to top