• Home
  • Archiv
  • Březen 2008 – Měsíc internetu a knihy

Na Březen 2008 – Měsíc internetu a knihy Městská knihovna pro Vás připravila:

Internet pro začátečníky
středy 5., a 19. března, zaměření na:

  • seznámení s internetem
  • e-mailová komunikace
  • vyhledávání na internetu

vždy od 9.00 do 12.00 ve studovně

Internet – výhoda pro znevýhodněné!
středy 12. a 26. března – seznámení s portály pro využití soc. služeb, při zdravotním postižení, nabídky práce apod.
vždy od 9.00 do 12.00 ve studovně

Večer poezie 14.3. v 19.00 – představení ústeckého časopisu pro mladou literaturu H_aluze

propagace celostátní čtenářské soutěže MAGNESIA LITERA 2008

exkurze a lekce knihovnické gramotnosti se zaměřením na využití informačních zdrojů knihovny a internetu

Dětské oddělení
každou středu dopoledne seznámení s internetem a vyhledávání na knihovnických stránkách pro denní stacionář DOMINO a ÚSP Stará Oleška

doprovodné akce:
11. a 13. 3. dopoledne – hlasité čtení pro MŠ
18.3. 15-17 hod. velikonoční „Tvořivá dílna“

tečka za měsícem internetu a knihy: 28./29. 3.
Noc s Andersenem v dětském oddělení

About Author

Back to top