Deportace Čečenců a Ingušů – zločin Stalinova režimu.

26. 4. 2012 od 17 h na malém sále Měk. Přednáší Bc. Hana Kosejková, absolventka rusistiky na Univerzitě Karlově.

Přednášku doplní autentické videonahrávky vyprávění pamětníků deportací. Vstupné dobrovolné.

About Author

Back to top