Městská knihovna si Vás dovoluje pozvat  na další večer z cyklu poslechových koncertů  tentokrát na téma „F.X. Brixi: Varhanní koncerty“.

Průvodním slovem provází Jan Bučina

Městská knihovna Děčín, malý sál, úterý 23. března 2010 v 18.00 hod. Vstupné 20,- Kč

About Author

Back to top