V úterý 16. ledna se v naší knihovně uskutečnil křest českého vydání knihy Romance z druhého břehu litevsko-židovského autora Grigorije Kanoviče. Knihu společně pokřtili předseda senátu Miloš Vystrčil, velvyslanec Litevské republiky J. E. p. Laimonas Talat-Kelpša, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák, primátor města Děčín Jiří Anděl a syn autora románu Sergejus Kanovičius.

Úryvek z knihy přečetli Sergejus Kanovičius a ředitel knihovny Ladislav Zoubek.

Grigorij Kanovič (1929 – 2023) byl litevsko-židovský spisovatel, scénárista, překladatel, nositel Litevské národní ceny za kulturu a umění z roku 2014.

Kanovich se narodil v tradiční židovské rodině v litevském městě Jonava dne 18. června 1929. Ve věku dvanácti let, po vypuknutí druhé světové války na východní frontě, utekl s rodiči přes Lotyšsko do Ruska, kde rodina strávila zbytek války. Po válce se vrátil do Litvy a usadil se ve Vilniusu, kde studoval na Vilniuské univerzitě. Pracoval v Ústavu litevského jazyka a literatury LItevské akademie věd a v Litevském filmovém studiu. V roce 1993 emigroval do Izraele, kde žil až do své smrti. Byl členem PEN klubu International v Izraeli a Rusku. Jeho knihy byly přeloženy do 12 jazyků a celkový náklad přesahuje 1,5 milionu výtisků.

About Author

Back to top