pro začátečníky i mírně pokročilé

Potřebujete si připomenout a shrnout vědomosti a dovednosti v oblasti účetnictví?

V našem kursu se seznámíte se základy účetnictví podniků, mimo jiné vám objasníme pojmy a problematiku jako je majetek podniku, technické zhodnocení, odpisy, zásoby, majetek, pokladna, inventarizace, závazky-pohledávky, zaměstnanci, náklady-výnosy, hospodářský výsledek atd.

Ve výuce je rovněž zahrnuta daňová problematika. Důraz bude kladen na logické chápání a řešení problémových úkolů. Výuku vede certifikovaný lektor. Podrobnějčí informace zde.

About Author

Back to top