img

Zveme vás na autorské čtení Pavla Šruta a Galiny Miklínové z knihy Lichožrouti. Po skončení následuje ponožková výtvarná dílna.

About Author

Back to top