Ve spolupráci s www.wayout.wz.cz a Městským divadlem Děčín vyhlašujeme literárně-grafickou soutěž pro tvůrčí osobnosti z Děčína a okolí ve věku 15 až 25 let!


Účastnit se můžete v kategorii grafické, kde budou jednotlivě oceněny:

  • kresba klasická
  • kresba počítačová
  • fotografie

Nebo v části literární, kde budeme hodnotit:

  • báseň
  • povídku
  • divadelní hru

Do grafické i literární kategorie můžete zaslat pouze 3 svá díla. Celkem tedy maximálně 6 prací.
Podmínky:

  • maximální rozsah jednotlivých textů: 3 strany o formátu A4
  • maximální velikost jednotlivých tištěných grafických děl: 1 strana o formátu A4
  • maximální velikost fotografií a počítačových kreseb: 1 MB

Své soutěžní práce můžete zasílat do 31. 5. 2007 buď na adresu divadla:Teplická 75, Děčín IV, 405 02
nebo na e-mail:wayart@decin.cz

Do předmětu či na obálku napište heslo WAY ART! Pro případný postup nezapomeňte připsat jméno a kontaktní adresu či e-mail!

Vítěze vyhlásíme 15. června 2007 na galavečeru se stejnojmenným názvem WAY ART 2007 v děčínském divadle. Výtěžek akce bude věnován dětem z DD Lipová.

Za podporu děkujeme:

Městskému divadlu Děčín
wayout.wz.cz
DDM Děčín
Parlamentu dětí a mládeže Děčín

About Author

Back to top