• Home
 • Info
 • Literární cena Vladimíra Vokolka 2013
Vokolek v pracovně featured

Statutární město Děčín a Městská knihovna Děčín vyhlašují XVII. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka 2013.

Soutěž si klade za cíl objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu Vladimíra Vokolka (* 1. 1. 1913 Pardubice – † 23. 7. 1988 Ústí nad Labem).

Kritéria soutěže v roce 2013:

 • Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR.
 • Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích:
  • autoři od 15 do 18 let včetně,
  • autoři od 19 do 24 let včetně,
  • autoři od 25 do 35 let včetně.
 • Soutěžní příspěvky zasílejte v maximálním rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, K. Čapka 3, 406 55 Děčín I. Obálku označte značkou „LCVV 2013“.
 • Zaslané soutěžní příspěvky se nevracejí.
 • Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu nebo zaměstnání napište na zvláštní papír, který samostatně vložte do obálky k zaslaným příspěvkům. Pro operativnější komunikaci připojte číslo mobilního telefonu, případně email. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky!
 • Soutěžící, který již 2x za sebou získal ocenění v minulých ročnících LCVV (1. – 3. místo) nebude opětovně zařazen mezi vítěze.
 • Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 3. prosince 2013. Rozhoduje razítko pošty na obálce.
 • Členové poroty budou následně hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost.
 • Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny pětičlennou porotou zcela anonymně. Porota udělí v každé kategorii 3 ceny, případně i uznání poroty; vyhrazuje si též právo ceny neudělit.
 • Všichni, kteří se zúčastní literární soutěže, budou na přelomu ledna a února 2014 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do nové děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací.

Bližší informace tel. 412 530 728, 412 530 976, www.dcknihovna.cz, email: reditel@dcknihovna.cz

Soubory ke stažení:

Vokolek 13 – propozice-1 [PDF]

Vokolek 13 – propozice [DOC]

About Author

Back to top