Statutární město Děčín a Městská knihovna Děčín vyhlašují XXV. ročník soutěže

Literární cena Vladimíra Vokolka 2022 

Soutěž si klade za cíl objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu Vladimíra Vokolka (* 1. 1. 1913 Pardubice – † 23. 7. 1988 Ústí nad Labem).

Kritéria soutěže v roce 2022:

 1. Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR.
 2. Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích:
  • autoři od 15 do 18 let včetně,
  • autoři od 19 do 24 let včetně,
  • autoři od 25 do 35 let včetně.
 3. Soutěžní příspěvky zasílejte v maximálním rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, K. Čapka 3, 405 02 Děčín I. Obálku označte značkou „LCVV 2022“.
 4. Zaslané soutěžní příspěvky se nevracejí.
 5. Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu nebo zaměstnání napište na zvláštní papír, který samostatně vložte do obálky k zaslaným příspěvkům. Pro operativnější komunikaci připojte číslo mobilního telefonu, případně email. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky!
 6. Soutěžící, který již 2x za sebou získal ocenění v minulých ročnících LCVV (1. – 3. místo) nebude opětovně zařazen mezi vítěze. 
 7. Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 31. prosince 2022. Rozhoduje razítko pošty na obálce.
 8. Členové poroty budou následně hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost.
 9. Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny pětičlennou porotou zcela anonymně. Porota udělí v každé kategorii 3 ceny, případně i uznání poroty; vyhrazuje si též právo ceny neudělit.
 10. Všichni, kteří se zúčastní literární soutěže, budou v I. čtvrtletí roku 2023 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací.

Bližší informace tel. 412 530 728, 412 530 976, www.dcknihovna.cz, email: reditel@dcknihovna.cz

About Author

Back to top