• Home
  • Info
  • Nejlepší čtenářská babička
baa o

Vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom vás seznámili s tím, že v rámci Března – měsíce čtenářů naše knihovna – dne 14.3. 2017 – vyhlásila Čtenáře roku 2017 – nejlepší čtenářskou BABIČKU, kterou se stala paní Marcela Růžičková z Děčína.

Březen – měsíc čtenářů a v jeho rámci i toto ocenění, vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a naše knihovna se k této aktivitě tradičně připojuje. Paní Růžičková získala toto ocenění mj. za 416 vypůjčených knih a časopisů v loňském roce, což bylo nejvíc v této kategorii čtenářů. Tento úspěch oslovil i celostátní pořadatele a paní Růžičková byla nominována za Ústecký kraj do celostátního ocenění, jehož vyhlášení se bude konat v Praze, v Národním divadle 4. dubna 2017 ve 20.00 hod. v rámci předávání literárních cen Magnesia Litera 2017. Tato slavnostní událost bude přenášena Českou televizí na kanále ČT Art. Přejeme paní Růžičkové, aby nejenom uspěla v celostátním hodnocení, ale aby zvítězila!, a reprezentovala tak i naši děčínskou knihovnu.

About Author

Back to top