Vážení, letos již po deváté budou děti nocovat v knihovně při akci Noc s Andersenem. V knihovně nocuje 20 vybraných dětí-čtenářů od 8 let. Nocujeme z 3. 4. na 4. 4.  Každý rok se nocuje celorepublikově v mnoha knihovnách, školách apod.
Přihlášky si děti mohou (popř. rodiče) vyzvedenout od 16. 2. do 16. 3. Odevzdány musí být do 20. 3.

Knihovnice dětského oddělení.

About Author

Back to top