Pracovní místa v nové knihovně

V poslední době se objevuje řada dotazů na pracovní místa v nové knihovně v Děčíně I.

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům, které nám zřizovatel může poskytnout, bude v nové knihovně stejný počet pracovních míst jako v té stávající. Jestliže přeci jen vznikne potřeba přijmout nové zaměstnance, bude v průběhu konce dubna, resp. v květnu, na nové pozice vypsáno výběrové řízení s patřičnými kvalifikačními a jinými požadavky. V současné době je tedy zasílání žádosti o místo, případně žádosti o zařazení do výběrového řízení – bezpředmětné.

Veškeré informace budou v uvedeném termínu zveřejněny na webových stránkách knihovny, v regionálním tisku a na vývěskách v knihovně. Děkujeme za pochopení

Také se těšíte na novou knihovnu?

V současné době se dokončují práce na fasádě a pomalu se sundává lešení. Stavba nové knihovny tedy pokračuje podle plánu a v platnosti zůstává termín stěhování do nových prostorů – tedy červenec a srpen 2012. Přinášíme Vám několik aktuálních fotografií, z kterých můžete získat představu jak bude nová knihovna vypadat.

Nová knihovna od Labe

Nová knihovna z Tyršovy ul.

Hlavní vstup do nové knihovny

Budoucí hlavní půjčovna I. patro

Budoucí studovna I. patro

Budoucí dětské odd. II. patro

Původní vizualizace návrhu stavby.

Back to top