potopa

V pondělí 17. 6. začínají po povodňové pauze opět kurzy v Městské knihovně. Kurzy, u kterých se nestihnou všechny plánované výuky do konce školního roku, se nahradí v září nebo vrátíme posluchačům zpět poměrnou část kurzovného.
Pozor – vchod do budovy pouze z lávky v 1. patře (přízemní vchod je zastavěný nábytkem z Infocentra), výtahy ani vzduchotechnika nebudou ještě delší dobu v provozu. Doporučujeme prozatím nepít vodu z vodovodu – až do přijetí potvrzení o nezávadnosti vody v budově.

About Author

Back to top