Stolní kalendář

Výstavy:
Chodba 3. p.: Historické dálkové turistické trasy. Ve spolupráci s Ústeckou kulturní platformou 98
Chodba 2. p.: Nejlepší knihy dětem 2015/2016

Přednáškový sál:
2. 3. 17 h Afrika. Cestovatelská přednáška. Přednáší Jan Černý. Ve spolupráci se ZOO Děčín
3. 3. 16 h Autorské čtení děčínské autorky Marcely Vatahové
9. 3. 9 – 16 h Enviromentální výchova v ročních obdobích jaro a léto. Lektorka: Bc. Eva Hronešová. Ve spolupráci s OPS České Švýcarsko a střediskem ekologické výchovy SEVER
9. 3. 17 h Křeslo pro hosta s dlouholetým členem Armády spásy Jakubem Vopelákem. Ve spolupráci s CASD Děčín
13. 3. 17 h Historické dálkové turistické trasy – komentovaná prohlídka výstavy – provádí Ing. Vladimir Horak z Heimatfreunde Aussig, Mgr. Jan Němec (SOA Litoměřice) a Mgr. Petr Karlíček Ph.D. (FF UJEP)
14. 3. 17 h Dobrá paměť a jak ji cvičit – trénování paměti v seniorském věku. Lektorka: Mgr. Eva Křížová
15. 3. 17 h Bible. Přednáší Mgr. Vladimír Volráb
16. 3. 17 h Historky ze života entomologa a fotografa. Přednáší Pavel Krásenský. Ve spolupráci s CHKO Labské pískovce
20. 3. 18.30 h Večer reprodukované vážné hudby: Varhanní podvečer (to nej…). Průvodní slovo Jan Bučina
21. 3. 18 h Námořnická kavárna: Atlantik – Kanárské ostrovy plachetnicí. Přednáší Jiří Kučera (PRONÁJEM)

Dětské odd.:
1. 3. 14 – 16 h Za pohádkou do knihovny, aneb, Popletené pohádky
8. 3. 15 – 16 h Babička čte dětem pohádku
26. 3. 15 h Fridolín se hledá, aneb, Když vzduchem víří trable netopýří. Loutková pohádka + výtvarná dílna. Hraje divadlo Pohadlo. Vstupné 50,-/dítě + doprovod zdarma
31. 3. Noc s Andersenem – spíme v knihovně. Přihlášky od 1. 3. na dětském oddělení

About Author

Back to top