Výstava chodba 3. patro:
Schalekovi – středoevropská rodina. Pět osudů pražské německo-česko-židovské rodiny v kontextu moderních dějin 20. století. Ve spolupráci s: Kulturní férum střední a východní Evropy, Collegium Bohemicum Ústí nad Labem.

Přednáškový sál:
18. 6. 10.00 – 15.00 Lodě a šífy: neznámé tváře řeky. 4. ročník semináře z historie plavby, obchodu a života na Labi. Šest přednášek pro veřejnost, vstup volný. Přednáší: Vlastimil Pažourek, Nina Milotová, Nikolaj Savický, Michal Plavec, Otto Chmelík a Václav Karásek. Podrobný program na samostatném letáku.
22. 6. 18.15 Večer reprodukované vážné hudby: večer splněných přání. Provází Jan Bučina. Přání předejte osobně v Městské knihovně nebo zašlete na e-mail: info@dcknihovna.cz
24. 6. 17.00 Závěrečný koncert žáků naší hudební školy. Lektor: Karel Suchánek.
25. 6. 17.00 Závěrečný koncert žáků naší hudební školy. Lektor: Karel Suchánek.
26. 6. 17.00 Závěrečný koncert žáků naší hudební školy. Lektor: Karel Suchánek.
30. 6. 16.00 Debata s Robertem Šlachtou o knize Třicet let pod přísahou. Vstup zdarma. Komerční pronájem.

Výtvarná učebna:
13. 6. 9.00 – 13.00 + 14. 6. 13.00 – 17.00 Víkendový workshop „Mandala jako nástroj sebepoznání“. Vede Martina Marešová, průvodkyně pod Vrabincem, lektorka osobního rozvoje. Cena 200,-/os. Přihlášky na: vzdelavani.dcknihovna.cz

Terasa knihovny:
2. 6. 15.00 Výtvarná dílna. Děčín pohledem z terasy. Nejedná se pouze o účast dětí. Výkresy budou vystaveny v 2. patře u dětského oddělení (info: kubsova@dcknihovna.cz)
11. 6. 17.00 Hlasité čtení z knihy Aleše Palána: Jako v nebi, jenže jinak. Setkání se samotáři z Čech a Moravy. Z knihy čte paní knihovnice i návštěvníci čtení. (info: kubsova@dcknihovna.cz)

Akce mimo knihovnu:
18. 6. 17.00 Svatojánský sběr bylin v terénu pod vedením známé autorky květinových kuchařek Jany Vlkové. Poznávání bylinek v praxi, pravidla sběru a zpracování a také trocha svatojánské magie. Omezený počet účastníků, přihlášení a uhrazení poplatku předem nutné. Přihlášky na: vzdelavani.dcknihovna.cz, cena 200,-. Místo srazu upřesníme, pravděpodobný cíl: Maxičky nebo louky pod děčínským zámkem.

About Author

Back to top