Výstava chodba 3. patro: ROZEVLÁTÉ POHLEDY. Fotografie Jaroslava Kalouse.

8. 6. 16.00 Procházka s městským architektem #3
Tentokrát se s architektem Ondřejem Benešem sejdeme na parkovišti u Mariánské louky, přes Zámecké náměstí dojdeme až k prostranství u ČVUT, kde by měla stát skleněná plastika. Ve spolupráci s Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností a kanceláří městského architekta. Vstup volný.

13. 6. 15.00 Kabinet obrů
Nedělní loutkové představení pro celou rodinu – tři pohádky v jedné, o tom, jak malí mohou přemoci daleko větší.
Hraje divadlo Toy Machine, tentokrát v prostoru pod knihovnou. Občerstvení zakoupíte v Infocentru, vstupné dobrovolné

About Author

Back to top