Stolní kalendář

Výstava chodba 3. patro:

Česká vesnice – nový pohled. Fotografie Emílie Mrazíkové (do 13. 5.)

Pomníky Velké války – bez tatíčka. Fenomén budování pomníků k 1. světové válce v severozápadních  Čechách. Ve spolupráci s Katedrou historie FF UJEP. (od 13. 5.)

Výstava chodba 2. patro:

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Dr. M. Tyrše 1.-9. Ročník

Přednáškový sál:

9. 5. 9.30 – 10.30 Koučink pro všechny podnikatele z řad veřejnosti. Při registraci vstup zdarma. Přednáší koučka s mezinárodní certifikací Ing. Jana Hamplová, ACC.

11. 5. 9.30 – 10.30 Životní koučink pro veřejnost. Při registraci vstup zdarma. Jak najít svojí hodnotu, spokojenost, motivaci a jak dosáhnout svých cílů. Přednáší koučka s mezinárodní certifikací Ing. Jana Hamplová, ACC.

13. 5. 16.00 Pomníky Velké války – bez tatíčka. Přednáška Mgr. Josefa Märce k výstavě, která mapuje fenomén budování pomníků k 1. světové válce ještě před vznikem ČSR.

21. 5. 18.00 Autorský literárně – hudební večer pod širým nebem: Na terase knihovny básně přečte Zdeněk Gerych, humoristickou prózou naváže Marcel Deli. Kytarou a banjem oba doplní Monika Bublíková.

27.5. 18.30 Večer reprodukované vážné hudby: Nejkrásnější světové koncertní pochody (J. Fučík, R. Strauss st., F. Kmoch…). Večerem provází Jan Bučina.

28. 5. 17.00 Zimbabwe po pádu Mugabeho. Přednáší Marie Imbrová. Ve spolupráci s Muzeem Děčín.

About Author

Back to top