Výstava chodba 3. patro: Jak šel čas v nové knihovně – v září oslavíme 10 let v nové budově, za tu dobu jsme pro vás připravili stovky akcí a zveme vás na malou plakátovou výstavu našich aktivit.

Výstava chodba 2. patro: Výstava prací dětí z MŠ Riegrova a Pohraniční.

Přednáškový sál:

17. 5. 9.00 Byznys koučink. Přínosy a dopady koučinku ve firmách i mimo ně, včetně rozboru případových studií. Přednáší profesionální koučka Ing. Jana Hamplová, PCC. Zdarma.

17. 5. 17.00 Životní koučink. V čem nám koučink může být v životě užitečný a kam zaměřit v osobním rozvoji svou pozornost. Přednáší profesionální koučka Ing. Jana Hamplová, PCC.

19. 5. 16.30 Děti jsou taky lidi. O výchově, respektu a úctě, o svobodném vzdělávání a o tom, jak naše vlastní dětství ovlivňuje naše rodičovství. Přednáší Zdeňka Šíp Staňková. Ve spolupráci s Lesním klubem Na paloučku. Vstupné 1 osoba 250 Kč, 2 osoby 400 Kč. Vstupenky na www.klubnapaloucku.cz nebo na místě.

23. 5. 18.15  Večer reprodukované vážné hudby: světová adagia v úpravě a podání Herberta von Karajana a Berlínské filharmonie. Večerem provází Jan Bučina.

27. 5. 18.00 2+KK – Knihovnické křeslo pro dva: hostem tentokrát bude Johana Fundová, spisovatelka a specialistka na sociální sítě, autorka knih Devadesátky! a Hezký, ale narovnej se!. Hudební doprovod: děčínská hudebnice Kristýna Petelová zahraje na saxofon. Moderuje Radek Kolínský.

Výtvarná učebna 2. patro:

7. 5. 9.15 Výtvarná dílna ke dni matek. Pro rodiče s dětmi. Vede Růžena Pekařová, lektorka výtvarných kurzů. Cena: 100 Kč/os.

Mimo knihovnu:

8. 5. 10.00 Vycházka od knihovny na Mariánskou louku s výkladem Jitky Kočové, která nám vysvětlí, co je koncept Lesní mysli.

10. 5. 15.30 Procházka s architektem (16): Rozloučení na Komenského náměstí.. Rozloučení s městským architektem Ondřejem Benešem na závěr jeho působení v Děčíně. Poslední procházka se koná v rámci happeningu k rekonstrukci Komenského náměstí. Vstup volný.

14. 5. 11.00 Vystoupení žáků Karla Suchánka v Růžové zahradě v Salla Terrena. Akce se koná v rámci Historického zámeckého trhu.

About Author

Back to top