Stolní kalendář

Výstava – chodba 3. p.:

Ptáci Českého Švýcarska. Fotografická výstava k 10. výročí PTAČÍ OBLASTI LABSKÉ PÍSKOVCE. Vhodné i pro školní kolektivy – pracovní listy + drobné ceny pro úspěšné řešitele jsou k dispozici u obsluhy. Ve spolupráci s OPS České Švýcarsko

Výstava – chodba 2. patro:

1. – 12. 11. Když žirafa dosnídá – knižní ilustrace Evy Staňkové

13. – 30. 11. Kramle a BRN – festivaly spojených světů – fotografická výstava. Vernisáž: 13. 11. 15 h + hudební překvapení. Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Slunečnice a Kultur Aktiv Dresden

Přednáškový sál:

3. 11. 17 h Laponsko. Cestopisná přednáška Šebestiána Šulce. Ve spolupráci se ZOO Děčín

7. 11. 17 h Anna Johana Nyklová: autorské čtení. Autorka, známá také jako Babka Ťapka, čte ze svých próz, které se dotýkají i Děčína, kde v minulosti pobývala…

9. 11. 17 h Jak se žije s ADHD – psychoterapeutka Markéta Závěrková představuje svou knihu

10. 11. 17 h Křeslo pro hosta s vězeňským kaplanem Pavlem Zvolánkem. Ve spolupráci s CASD Děčín

11. 11. 17 h Autorské čtení děčínské autorky Marcely Vatahové

16. 11. 17 h Bible. Přednáší Mgr. Vladimír Volráb, DiS.

21. 11. 18.30 Večer reprodukované vážné hudby: V rytmu starých českých mistrů (Stamicové, Rejcha). Večerem provází Jan Bučina

23. 11. 17 h Ptáci Českého Švýcarska. Přednáší Ing. Pavel Benda, PhD.

24. 11. 17 h Bídáci z Děčínska, aneb, Jak se dříve soudívalo. O starých soudních procesech přednáší Mgr. Natálie Belisová. Ve spolupráci se správou CHKO Labské Pískovce

30. 11. 17 h Vernisáž výstavy fotografií Emílie Mrazíkové: „Vánoce s betlémy Vladimíra Cejnara“ – Výstavou vzdáváme hold významné osobnosti děčínské kultury – nedávno zesnulému řezbáři Vladimíru Cejnarovi

Dětské odd.:

26. 11. 9 – 15 h Den pro dětskou knihu – den plný dílen, autorského čtení a divadla pro děti:

  • 9 – 12 h Vánoční výtvarné dílny s lektory výtvarných kurzů při knihovně
  • 10 h Martina Drijverová: autorské čtení. Připomínáme si osobnost Karla IV.
  • 14 h Pochodem Ťap – co všechno se může stát, když se zvířátka v ZOO rozhodnou vrátit se domů – do Afriky? Představení, které počítá s aktivním zapojením dětí do hry. Hraje divadlo Pohadlo Praha + výstava výrobků kurzů při knihovně

Výtvarná učebna 2. p.:

12. 11. 10 h  Vyrábění a zdobení dřevěných knoflíků

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Rezervace na: beranova@dcknihovna.cz nebo na 777 980 966. Cena 30,-/materiál

26. 11. 9 – 12 h Vánoční výtvarné dílny v rámci Dne pro dětskou

About Author

Back to top