Stolní kalendář

Výstava – chodba 3.patro: Eduard Reisinger: Příroda. Fotografická výstava

Výstava – chodba 2.patro: „Když žirafa dosnídá“ – knižní ilustrace Evy Staňkové

Přednáškový sál:

2. 10. 14 – 15 h Testování IQ pro veřejnost. Pro všechny starší 5 let. Registrace + více informací na testovani.mensa.cz nebo na místě

6. 10. 17 h Sahara. Cestopisná přednáška Antonína Votápka. Ve spolupráci se ZOO Děčín

10. 10. 17 h Veřejné čtení děčínské autorky Marcely Vatahové

11. 10. 17 h Média versus realita: jak číst mezi řádky a nebýt manipulován. Přednáší novinář Milan Vidlák

13. 10. 17 h Současný islám a Evropa: jde o střet civilizací? Přednáší Mgr. Dan Drápal. Ve spolupráci s CASD Děčín

19. 10. 17 h Bible. Přednáší Mgr. Vladimír Volráb, DiS.

20. 10. 17 h Peru – Ayahuasca: posvátný nápoj jihoamerických indiánů. Přednáší děkan Fakulty tropického zemědělství doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

24. 10. 18:30 Večer reprodukované vážné hudby: G. B. Viotti a L. van Beethoven – brilantní světová díla. Průvodní slovo Jan Bučina

Dětské odd.:

2. 10. 15 h Zmoudření čarodějnice Ježibaby. Loutková pohádka. Hraje loutkový soubor Krajánek při DDM Děčín

5. 10. 14 – 15 h Hurá za pohádkou do knihovny, aneb, První čtení v novém školním roce…

19. 10. 14 – 15 h Pexesománie, aneb, Kdo z koho – veselé hraní a odměňování

23. 10. Alenka. Loutková pohádka na motivy Lewise Carrolla + výtvarná dílna. Hraje divadlo Toy Machine Praha

Výtvarná učebna 2. patro:

1. 10. 10:00 – 11:30 Podzimní tvoření ze sena

15. 10. 10:00 -11:30 Panenky z kukuřičného šustí

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Rezervace na: beranova@dcknihovna.cz nebo na 777 980 966.

About Author

Back to top