Výstava chodba 3. patro:
Nevidíme, neslyšíme, cítíme – svět a problematika hluchoslepých. Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole.

Výstava chodba 2. patro:
Výstava prací žáků ZŠ Dr. M. Tyrše.

Přednáškový sál:
17. 2. 17.00 Extrémní triatlon – Extreme Triathlon Series. Extrémní triatlonové závody po celém světě – každý je jiný, v různém terénu, různých vzdáleností a s různými výzvami. Jak se na závody připravoval, jak to vše nakonec dopadlo a také něco o historii a zajímavostech spojených se závody nám poví Jiří Prášek.
21. 2. 18.15 Večer reprodukované vážné hudby: Nejkrásnější árie a sbory ze světových oper (G. Verdi, G. Puccini, W. A. Mozart, C. M. Weber aj.). Večerem provází Jan Bučina.
24. 2. 18.00 170 dní v divočině na trailu z Mexika do Kanady (Pacific Crest Trail 2019). Přednáší Jan Pacina.

Dětské oddělení:
16. 2. 15.30 Zimní pohádka – čtení a dílnička. Pro děti od cca 4 let, vstup i materiál zdarma.
20. 2. 15.00 Leontýnka letí do vesmíru. Leontýnku čeká cesta do vesmíru plná kouzel a fantazie. Podaří se jí najít klíč k velkému tajemství? Hraje divadlo Kaká. Vstupné 50 Kč/dítě, doprovod zdarma.

Výtvarná učebna 2. patro:
12. 2. 10.00-12.00 Šperky z papírového odpadu. Další z cyklu recyklačních workshopů pro rodiče s dětmi. Využijeme různé odřezky, které nám zbydou po knihvazačském kurzu. Vede Alice Pljonkina. Cena: 70 Kč/os.

Mimo knihovnu:
15. 2. 16.00 Procházka s architektem (13.) S Ondřejem Benešem, děčínským městským architektem se projdeme od kašny na Masarykově náměstí až ke Střelnici. Dozvíme se o možnostech řešení vztahu náměstí TGM a místa okolo kostela Sv. Václava a také o úpravách, které probíhají a které se chystají u Střelnice. Ve spolupráci s Kanceláří městského architekta a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností. Sraz: u kašny na Masarykově náměstí.

Připravujeme:
8. 3. 16 h Procházka s architektem (14.) Sraz u objektu restaurace na Pastýřské stěně. Historie objektu a plánovaná obnova. Provází Ondřej Beneš, městský architekt.
20. 3. 15.00 Vivi tady nebydlí. Hraje divadlo Anička a letadýlko. Další z cyklu nedělních pohádek na dětském oddělení.

About Author

Back to top