Stolní kalendář

Výstava chodba 3. patro + přednáškový sál:

Spojování rozdělené minulosti: Československo v letech 1937-1948, vzpomínky Čechů, Slováků, Němců a Rakušanů. Výstava bude probíhat formou projekce krátkých filmů doplněných informačními panely. Ve spolupráci se spolkem Antikomplex.

Vhodné i pro školní kolektivy od 2. stupně ZŠ a výše.

Výstava chodba 2. patro:

Olga Hodboďová: Rostliny a hmyz (perokresby a barevné kresby).

Přednáškový sál:

23. 9 18.30 Večer reprodukované vážné hudby: W.A. Mozart – to nejlepší z oper. Průvodní slovo Jan Bučina.

Počítačová učebna:

30. 9. 14.00 – 17.00 Počítačová poradna pro seniory: potřebujete poradit při práci s počítačem? Chcete se naučit pracovat s internetem, založit mailovou schránku, uložit fotografie?

Poradí vám zkušený lektor Milan Hradil. V rámci Týdne pro seniory, zdarma. Přihlášky na tel.: 739 204 976.

Dětské oddělení:

22. 9. 14.00 Romské pohádky. Vtipná vyprávění s tradičními romskými písněmi. Hraje společensky užitečné divadlo Krutý krtek. Pro děti od 4 let. V případě hezkého počasí se pohádka bude hrát na schodišti před Infocentrem (pod knihovnou). Vstup volný, slavíme sedm let v nové knihovně!

Připravujeme:

  • přednášky v rámci Týdne pro seniory
  • první ochotnické divadelní představení pro dospělé v knihovně (divadelní spolek KoS z Kytlic)
  • nová pohádka pražského divadla Pohadlo na dětském oddělení

Stále se můžete přihlašovat do nových kurzů, informace a přihlášky na: vzdelavani.dcknihovna.cz

Kurzy:

  • jazykové
  • počítačové
  • hudební
  • výtvarné
  • ostatní (tvůrčí psaní, trénink paměti aj.)
  • dopolední i odpolední

About Author

Back to top