Výstava chodba 3. patro:
1. – 27. 9. Schalekovi – středoevropská rodina. Komentovaná prohlídka + projekce filmu: 22. 9. v 17.00.
29. 9. – 30. 10. Vladimír Cejnar: Ohlédnutí. Tvorba V. Cejnara na fotografiích Emílie Mrazíkové a Karla Veselého. Vernisáž: 30. 9. v 17.00.

Výstava chodba 2. patro:
Barevný svět vážek – fotografie Marty Suchanové.

Přednáškový sál:
1. 9. 2020 18.30 Tajemství rozšířeného vědomí. Přednáší Kamil Štědrák. Více informací na stránkách autora. Komerční pronájem.
9. 9. 17.00 Aleš Palán: autorské čtení. Novinář, publicista, spisovatel, autor knih „Raději zešílet v divočině“, „Jako v nebi, jenže jinak“ aj.
22. 9. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy + projekce filmu „Schalekovi – středoevropská rodina“
30. 9. 17.00 Vernisáž výstavy „Vladimír Cejnar: Ohlédnutí“.

Dětské oddělení:
27. 9. 15.00 Strašák Fešák. Hraje divadlo Krabice Teplice. Slavíme už osmé narozeniny v nové knihovně a dárek vám dáme my: vstupné na pohádku zdarma!

Prostor pod knihovnou:
2. 9. 15.00 Parkourista tour – parkourová exhibice.

About Author

Back to top