Projekt Cizojazyčná literatura je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. 

Jeden z cílů priority č. 12 Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 bylo doplňování cizojazyčné literatury. PhDr. Šárkou Kašpárkovou, ředitelkou Knihovny Kroměřížska, byl vypracován návrh pilotního projektu, který se zabýval doplňováním cizojazyčné literatury v knihovnách ČR. Ministerstvo kultury ČR tento projekt plně podpořilo. Krajské knihovny ČR doporučily a vybraly knihovny, které se staly centry pro doplňování cizojazyčné literatury ve svém kraji. Realizací projektu byla pověřena Moravská zemská knihovna v Brně, která má dlouholeté zkušenosti s projektem Česká knihovna.

Zakoupená literatura z tohoto projektu je pro uživatele dostupná i formou meziknihovní výpůjční služby nebo mohou centra vytvářet výměnné soubory na základě požadavků ve svém kraji. Celý projekt finančně podporuje MK ČR, bez kterého by se projekt nemohl uskutečnit. V letech 2014-2017 probíhal v podobě pilotního projektu. V letošním roce jsou finanční prostředky přiděleny jako dotace z programu VISK.

Z ohlasů knihoven vyplývá, že jsou s projektem velmi spokojené a že je pro ně velkým přínosem k doplnění cizojazyčné literatury do jejich knihovních fondů. Zájem o cizojazyčnou literaturu v knihovnách rok od roku stoupá a doporučená literatura umožňuje čtenářům a uživatelům knihoven prohlubovat svoje jazykové znalosti.

MACHKOVÁ, Zdenka. Projekt Cizojazyčná literatura. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2017, 31(1) [cit. 2022-08-08]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/projekt-cizojazycna-literatura

About Author

Back to top