Podání je možno doručit v listinné formě a to buď poštou nebo osobně, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, nebo v digitální podobě na CD/DVD či USB flash disku.

Adresa pro podání poštou:
Městská knihovna Děčín, p. o.
Karla Čapka 1441/3
405 02 Děčín I

Umístění podatelny pro osobní podání:
Půjčovna pro dospělé, první nadzemní patro v budově knihovny ul. Karla Čapka.

Podání přijímáme:
Pondělí – Pátek 9 – 19, Středa 12 – 19 hodin

Elektronické podání je možné prostřednictvím:
E-mailu: podatelna@dcknihovna.cz
Datové schránky: 669k4hs

Doporučené formáty příloh dokumentů:

  • PDF
  • TXT, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX + další běžné formáty programů typu Office
  • JPEG, PNG, TIFF, GIF
  • Maximální velikost přílohy nesmí přesáhnout 25 MB.

V případě jiných formátů je možné se domluvit na dalším postupu na e-mailu podatelna@dcknihovna.cz.

Back to top