Knihovna Obecní knihovna Huntířov
Vedoucí knihovny Lucie Šancová
www
adresa 405 02  Huntířov 126
Telefon 412 525 008 (obecní úřad)
Email obechuntirov@razdva.cz (obecní úřad)
Otvírací doba
  • Pondělí 13.00 – 15.00
  • Středa 13.00 – 17.00
Internet pro čtenáře Ano

Zpět na adresář

Back to top