Knihovna Obecní knihovna ve Starém Šachově
Vedoucí knihovny Marie Valentová
www
adresa 405 02  Starý Šachov 80
Telefon 412 586 837 (obecní úřad)
Email ousachov@volny.cz (obecní úřad)
Otvírací doba Středa 16.00 – 18.00
Internet pro čtenáře Ano

Zpět na adresář

Back to top