Statnívědeckáknihovna,vchod

Vážení čtenáři,

z portálu Knihovny.cz jsme dostali nabídku k propagaci speciálního webu vytvořeného k 30. výročí Sametové revoluce. V e-mailu se píše:

blíží se výročí Sametové revoluce ’89. Při této příležitosti vznikl web 1989.knihovny.cz. Najdete zde knihy o revoluci, životopisy osobností z obou stran spektra, titulní listy vybraných periodik a jejich proměnu v průběhu listopadu a prosince 1989, rozhovory s knihovníky MZK a jejich vzpomínky na listopad ’89, několik fotografií z té doby a další odkazy na zajímavé zdroje na internetu. Nahrát můžete i své fotografie z revoluce a určitě doporučuji udělat si Revoluční kvíz a ověřit si, co o listopadu ’89 víte. V případě, že nebudete odpověď na nějakou otázku znát, doporučíme Vám zdroje, kde danou informaci ověříte nebo ji nastudujete podrobněji 🙂 Snažili jsme se o to, aby výběr zdrojů byl pestrý a přinášel různé pohledy na 17. listopad 1989. Dle mého názoru je smyslem knihoven ukazovat uživatelům různé zdroje a pohledy a nechat je dělat si na věci svůj názor, což je základem demokracie a svobody. Web byl realizován portály Knihovny.cz, Digitálníknihovna.cz a podíleli se na něm i další zaměstnanci Moravské zemské knihovny v Brně napříč odděleními a studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU, za což jim všem moc děkuji.

About Author

Back to top