Fotoklub EX OFFO Děčín pořádá výstavu fotografií v galerii Na schodech Sedmnáct zastavení jara ve fotografiích Václava Šafra. Výstava potrvá od 20.4. 2009 do konce května 2009.

Václav Šafr nar. 15.12.1946

Pochází ze zahradnické rodiny a sám také vystudoval střední zahradnickou školu na Mělníce. Zahradnickou praxi provozuje stále. Nejprve v okrasných školkách, později ve službě městské zeleni v Děčíně.

První fotoaparát – Praktiku Novu – dostal ve věku jednadvacet let od otce se slovy: „Měl bys fotografovat dřeviny“. Tenkrát tomu moc neporozuměl a fotografoval všechno možné, členy rodiny, kamarády a hlavně kamarádky. Učil se sám zpracovávat filmy i zhotovovat fotografie. Výsledkem bylo spousta zničeného materiálu. Nenechal se však odradit, jeho tvrdošíjnost konečně přinesla výsledky. V té době již vlastnil Zenit TTL a kromě černobílé fotografie používal i diapozitivy, na které zachycoval krásy přírody.

V roce 1998 si pořídil přístroj Pentax MZ 3 a krátce nato začal pracovat ve fotoklubu Děčínský Výběr.

V roce 2002 se zúčastnil zakládání fotoklubu EX OFFO Děčín, kde se pravidelně zúčastňuje klubové činnosti a společných výstav.

Delší dobu se již věnuje fotografii krajiny, přírody, především však dřevinami a květinami. Zájem o historii jej dovedl k fotografování historických objektů. Před dvěma lety sice již přešel na digitální fotografii, ale vystavené snímky jsou ještě analogové.

Autor přeje příjemný zážitek z výstavy.

About Author

Back to top