Svobodná Evropa

Dovolte nám, abychom vás v předvečer  vzpomínky na listopadové události r. 1989 pozvali na besedu s audiovizuálním doprovodem „Svobodná Evropa – Štvavá vysílačka Západu“, která se bude konat v knihovním sále ve III. patře, ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v 18.00 hodin.  Na besedě uvítáme vzácné hosty – Lídu Rakušanovou, Jiřího Pehe a Vladimíra Kučeru. Bližší informace a mini medailónky hostů najdete v přiloženém letáčku.

Budeme se těšit, že se setkáme nejen s pamětníky pro nás již historického vysílání Svobodná Evropa, ale i s mladšími  zájemci, kteří se dozvědí jako to bylo z první ruky.

Lída RAKUŠANOVÁ – novinářka a spisovatelka, po emigraci pracovala od r. 1975 jako externistka a od r. 1978 jako redaktorka v Rádiu Svobodná Evropa, kde se její hlas stal symbolem svobodného Československa. Po r. 1994 se angažu- je v mnoha žurnalistických projektech. Žije v Praze a v Bavorsku.

Jiří PEHE (*1955) – politolog, spisovatel a politický komentátor, po návratu z emigrace se angažuje v řadě společensko-politických institucích a organizacích včetně mezinárodních, mj. v l. 1988 – 1994 pracoval ve Výzkumném ústavu RSE. Přispívá do mnoha tištěných i internetových periodik.

Vladimír KUČERA (*1947) – publicista a scénárista. Dlouhodobě spolupracu- je s Českou televizí, spolupracoval na sérii dokumentů k průběhu roku 1989 Laby- rintem revoluce, autorsky se podílí na pořadech Historie.cs a Politické spektrum, které i moderuje. Publikuje v tisku, má pravidelný blog na webu ČT24.

About Author

Back to top