V Městské knihovně Děčín proběhne v období od 6. do 12. října 2008 Týden knihoven.

V rámci celostátní akce „Týden knihoven“, který pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, děčínská knihovna přichystala pro své čtenáře několik akcí:

Všechna oddělení hlavní budovy a pobočky knihovny:

  • čtenářská „amnestie“ – v rámci tohoto týdne mají čtenáři možnost vrátit do knihovny knihy i ostatní dokumenty, které mají již dlouho vypůjčené (překročení výpůjční lhůty), přičemž jim nebude účtováno zpozdné (pokuta)
  • bezplatná přihláška za čtenáře, včetně ročního registračního poplatku pro děti a studenty

Hlavní půjčovna, studovna:

  • tematicky zaměřené výstavy odborné literatury a díla Karla Čapka
  • středa 9.00 – 12.00: „Internet pro začátečníky“ bezplatné proškolení zájemců o práci s internetem

Dětské oddělení:

  • v pondělí, úterý a pátek, v průběhu dne, bude probíhat společné čtení a videoprojekce z díla Karla Čapka, jehož 70. výročí úmrtí si připomínáme
  • ve čtvrtek v 16.00 slavnostní vyhlášení soutěže „Co vím o Karlu Čapkovi“.

About Author

Back to top