Týden knihoven v Městské knihovně Děčín, 4. – 9. října 2010.

V rámci celostátní akce „Týden knihoven“, který pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, děčínská knihovna přichystala pro své čtenáře několik akcí s motem: „Knihovna pro všechny“.

Všechna oddělení hlavní budovy a pobočky knihovny:

  • první registrace čtenáře zdarma – platí pro studenty všech středních škol a žáky 1.-3. třídy ZŠ

Hlavní půjčovna, studovna:

  • výstava knih a dalších materiálů k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy,
  • středa 9.00 – 12.00 h. „Internet pro začátečníky“ bezplatné proškolení zájemců o práci s internetem

Dětské oddělení:

  • pondělí a středa od 14.00 h. „Hlasité čtení aneb Čtení je i hra“

Malý sál:

  • 5. 10., úterý v 17. 00 h. přednáška ředitele Správy NP Ing. Pavla Bendy, Ph.D „Národní park“, (ve spolupráci s NP České Švýcarsko),
  • 7. 10., čtvrtek v 17.30 h. přednáška cestovatele a horolezce Josefa Kubíčka „Tibet a expedice na Mont Everest a Cho-Oyu“ (ve spolupráci se ZOO Děčín – plakátek)

Výstava „Na schodech“:

  • Dr. Jitka Šobrová – ilustrace k dílu Karla Hynka Máchy

About Author

Back to top