v Městské knihovně Děčín 5. – 10. října 2009

V rámci celostátní akce „Týden knihoven“, který pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, děčínská knihovna přichystala pro své čtenáře několik akcí s motem: Knihovna mého srdce

Všechna oddělení hlavní budovy a pobočky knihovny:

  • čtenářská „amnestie“ – v rámci tohoto týdne mají čtenáři možnost vrátit do knihovny knihy i ostatní dokumenty, které mají již dlouho vypůjčené (překročení výpůjční lhůty), přičemž jim nebude účtován poplatek z prodlení (pokuta)

Hlavní půjčovna, studovna:

  • tematicky zaměřené výstavy vítězných knih v celostátní anketě Kniha mého srdce
  • středa 9.00 – 12.00 hod. „Internet pro začátečníky“ bezplatné proškolení zájemců o práci s internetem

Dětské oddělení:

  • středa 15.00 – 16.00 hod. „Hrajeme si s pohádkou“,
  • pátek 15.00 – 16.00 hod. představení knihovny pro ZŠ Nativity

About Author

Back to top