týden knihoven

v Městské knihovně Děčín 30. 9. – 6. 10. 2013.

Naše městská knihovna se připojuje k celostátní akci „Týden knihoven“, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Všechna oddělení hlavní budovy a pobočky knihovny:

 • Čtenářská „amnestie“ – v rámci tohoto týdne mají čtenáři možnost vrátit do knihovny knihy i ostatní dokumenty, které mají již dlouho vypůjčené (překročení výpůjční lhůty), přičemž jim nebude účtován poplatek z prodlení (pokuta).

Hlavní půjčovna, studovna:

 • Výstava knih, CD a informačních materiálů k 200. výročí narození Giuseppe Verdiho.
 • Středa 9.00 – 11.00 hod. „Internet pro začátečníky“ bezplatné proškolení zájemců o práci s internetem.

Dětské oddělení:

 • pondělí – Pohádkové hrátky – soutěže a překvapení.
 • středa – Čteme z nových knih.
 • pátek – Proč se knihy ilustrují (dílna – staň se ilustrátorem).

(vždy v dětském oddělení od 14. 00 hod.)

Sál ve III. patře:

 • 3. 10., středa v 17. 00 hod. přednáška kameramana a cestovatele Jiřího Bálka „Namibie“, (ve spolupráci se ZOO Děčín).

Výstava v předsálí:

 • Břetislav Kment – Obrázky z cest.

About Author

Back to top