Městská knihovna Děčín Vás zve na Večer poezie v pátek 7. prosince 2007 v 19 hodin na malý sál na

Autorské čtení z tvorby Petra Krále (Praha) a Josefa Straky (Jablonec n. Nis. – Praha)

Petr Král (*1941, Praha) – básník prozaik, překladatel, esejista, editor. Před odchodem do pařížského exilu (1968) vystudoval dramaturgii na FAMU a pracoval jako nakladatelský redaktor. Ve Francii prošel mnoha zaměstnáními, např. fotolaborant, tlumočník, překladatel, scénárista ad. V letech 1990-1 byl kulturním radou čsl. velvyslanectví v Paříži. Dnes žije opět v Praze.

Jako básník dospěl od surrealistických východisek k osobní poetice „všední metafysiky“, pro níž je klíčovým textem kniha Svěděk stmívání (Revue K, 1987). Z posledních knih vydal Fotografie v surrealismu (Torst, 1994) Bar příroda čili budoucnost 5 km (Cherm, 2004) nebo Hm čili Míra omylu (Protis, 2006) a řadu dalších.

Josef Straka (*1972, Jablonec n. Nis., žije převážně v Praze) – básník a prozaik. Pracuje v psychologickém ústavu FF UK. Je redaktorem časopisu Weles.

Publikoval v řadě literárních časopisů, včetně polských Portret a Bohema. Z pos­led­ních titulů vydal Hotel Bristol (Cherm/Medard, 2004) a Město Mons (Cherm, 2005) V současné době dokončuje sbírku Kostel v mlze.

Příští Večer poezie bude v pátek 18. ledna 2008 v 19 hodin. Večer bude věnován experimentální poezii.

About Author

Back to top