Městská knihovna Děčín pro vás připravila na malý sál v pátek 31. října v 19 hodin Večer poezie. Svojí tvorbu představí:

Marie Šťastná (*1981, Valašské Meziříčí, žije v Praze). Vystudovala dějiny umění a kulturní dějiny na Ostravské univerzitě. Zabývá se výrobou šperků. Publikovala v Textech, Hostu, Tvaru, Welesu, Souvislostech, aj, v Antologii české poesie, II. díl /1986-2006/ (Dybbuk, 2007). Vydala sbírky Jarním pokrytcům (Unarclub, 1999), Krajina s Ofélií (Knižnice Ortenovy Kutné Hory, 2003), Akty (Protis, 2006). Za druhou sbírku získala v roce 2004 Cenu Jiřího Ortena.

Ladislav Puršl (*1976, Roudnice n. L., žije v Praze a na Levém Hradci) Absolvoval obor sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě UK. Pracuje jako správce depozitáře v NG a jako redaktor a editor. Publikoval v Revolver Revue, Hostu, Welesu, Protimluvu, Souvislostech atp., v Antologii české poesie, II. díl /1986–2006/ (Dybbuk, 2007). Vyšla mu sbírka Paměť vody (Malvern, 2004). Byl nominován na Drážďanskou cenu lyriky 2008. V tomto roce vyjde sbírka Mločí mapa (Host, 2008).

Josef Straka (*1972, Jablonec n. Nis., žije převážně v Praze) – básník a prozaik. Pracuje v psychologickém ústavu FF UK. Je redaktorem časopisu Weles. Publikoval v řadě literárních časopisů, včetně polských Portret a Bohema. Z pos­led­ních titulů vydal Hotel Bristol (Cherm/Medard, 2004) a Město Mons (Cherm, 2005) V současné době dokončuje sbírku Kostel v mlze.

About Author

Back to top