Obsah kurzu Výtvarná animace pro děti

V tomto kurzu se děti aktivně zapojí do uměleckého odvětví animovaného filmu, které v současnosti asi nejvíce zasahuje malé i velké diváky. Tvorba animovaného „filmu“ rozvíjí u dětí řadu důležitých schopností, například vnímání pohybu v čase, tvořivost, využití fantazie, vlastní vyjádření pomocí příběhu, smysl pro detail a trpělivost. Vzhledem k oblíbenosti žánru děti přirozeně motivuje k dalšímu rozvoji. Tento kurz rozvíjí také počítačovou gramotnost dětí či technickou zdatnost a dává inspirující návod pro další využití animace v rámci vlastního volného času dítěte.

1/ Úvod do světa animace a praktická cvičení

Při první lekci se děti seznámí se základním principem a technikami animovaného filmu, jeho stručnou historií ve světě i u nás, spolu s ukázkami starších i soudobých animací. Zahrnuje práci s praxinoskopem, výrobu jednoduchého flipbooku.
Činnosti:
představení principu animace a filmu, techniky klasické animace
praxinoskop
výroba flipbooku
projekce krátkých filmů
ukázky animačních technik

2/ Příběh, námět, scénář

Děti se v této části učí hravou formou vytvořit vlastní hrdiny, vymyslet příběh, zpracovat ho do formy námětu, literárního a obrázkového scénáře – příběh následně interpretovat ostatním a osvojit si tak schopnost vyprávění.

Činnosti:
tvorba příběhu a způsob vyprávění
tvorba hrdinů a charakterů, vlastnosti filmových postav
tvorba námětu a scénáře, principy obrázkového scénáře
tvorba vlastního jednoduchého scénáře

3/ Storyboard a obrázkový scénář

Děti se věnují obrázkovému scénáři, seznámí se základy oblíbeného žánru komiksu a zjistí, že vytvořit scénář k animovanému filmu má ke komiksu velice blízko.
Činnosti:
kresba komiksu – kresba obrázkového scénáře

4/ Animační techniky a scénář

V této lekci se děti seznámí se základními technikami klasického animovaného filmu – kresleným, papírkovým (ploškovým), poloplastickým, loutkovým filmem (v případě zájmu i dalšími technikami jako je animace malbou, pískem či pixilace), samy si všechny techniky vyzkouší a ke svému scénáři si vyberou nejvhodnější techniku pro natáčení filmu.
Činnosti:
práce pod kamerou
animace všemi výše popsanými technikami
výběr druhu animace pro film

5/ Výtvarná příprava

Konečně přichází výtvarná tvůrčí část animovaného filmu, kdy děti využijí svou výtvarnou fantazii. Animátoři se věnují vytvoření charakterů postav, filmových pozadí, hledání výtvarného výrazu. Na konci lekce mají připraveny všechny výtvarné a dějové prvky pro natáčení svého filmu.

Činnosti:
výtvarná tvorba postav a charakterů
výtvarná tvorba prostředí filmu
výtvarná tvorba filmových pozadí
animace hrdinů pod kamerou v prostředích a pozadích

6-7/ Natáčení, animace, práce se světlem, filmové triky

Konečně přichází očekávané natáčení – děti se stanou režiséry, animátory i výtvarníky filmu. Seznámí se se základním umem filmové animace, vyprávěním příběhu pomocí filmu, podrobně poznají princip filmového času i technické dovednosti, které mohou využít do budoucna již jako samostatní tvůrci animovaného filmu. Výhradním pohonem je zde dětská fantazie, lektor pouze udržuje tvůrčí cestu dětí ve správném kurzu.
Činnosti:
animace
režie
výtvarná tvorba
práce se světly
natáčení a práce s kamerou/fotoaparátem

8/ Střih a střihová skladba

V další lekci si děti osvojí tajemství filmového střihu. Tato disciplína dává filmu i příběhu švih, šťávu a rytmus – natočený materiál se složí do konečné podoby.
Činnosti:
práce s PC a animačními programy
seznámení s principy filmového střihu a střihu v animovaném filmu
střih
celkový střih natočeného filmu

9/ Zvuk, hudba, dabing

Kurz se blíží k závěru. Děti dají svým hrdinům konečně hlas, děj filmu podkreslí hudbou a filmovými ruchy. Děti samy zkusí pod vedením lektora vytvořit živou hudbu, rytmiku, hlasy nebo ruchy – živá produkce dětí se natočí a digitalizuje do zvukové stopy filmu.
Činnosti:
výběr zvuků, hudby
nahrávání zvukové stopy
zpracování zvuku

10/ Postprodukce a výroba filmu

A film je skoro hotový – má obraz a zvuk. Děti si ještě vyzkouší závěrečné úpravy jejich díla. Nasadí titulky se svými jmény ve filmařských profesích, které se naučily ovládat a dodají některé jednoduché triky. Lektor provede poslední obrazové a zvukové úpravy.
Činnosti:
nasazení titulků
dodání zvukových efektů
dodání obrazových efektů
konečná výroba filmu
Prezentace vyrobených filmů v Městské knihovně Děčín.
Projekce vytvořených filmů proběhne v dětském oddělení. Každý z účastníků kurzu si může pozvat své rodiče, či přátele, aby společně shlédly dílo/díla na projekčním plátně.
Po skončení projekce slavnostní předání DVD s fotografiemi z průběhu kurzu a závěrečným filmečkem.

animace1 animace2

About Author

Back to top