labe jpg

Výzkum plavebního stupně Děčín. Přednáší Ing. Ondřej Motl z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka. Ve spolupráci s Učenou společností ČR a Comenium o.p.s.

labe jpg

About Author

Back to top